Home / Aktuality / Vzpomínka na Regiho 2018…

Vzpomínka na Regiho 2018…

… Mistrovství ČR ke 100 letům československé aviatiky…

       Otázka pro znalce: Může v Milovicích před základní školou přistát MiG-21? A nemyslím známou českou kapelu. Mám na mysli starou dobrou rouru obaleno plechem, vyrobenou u Mikojana a Gurjeviče. Účastníci letošního střeleckého klání a náhodní kolemjdoucí potvrdí, že rozhodně ano!…

V letošním roce, zakončeném v letopočtu číslem osm, připomínáme si několikero skutečně kulatých výročí. Připomeňme si ta nejdůležitější, byť by byla ostuda je neznat. Před jedním stem let vznikla oficiálně naše krásná země, krátce poté, co před sto lety skončila Velká válka (označovaná též jako první světová…). V roce 1938, tedy před 80 lety, byli jsme poprvé (a nikoliv naposledy…) zrazeni takzvanými spojenci, krátce před tím, než začala v pořadí druhá válka světová. O deset let později vrátil se právě komunistický poslanec Gottwald z hradu a nastala doba temna. Nechvalně známý rok 1968 asi netřeba nějak zásadně připomínat, byť mnozí lidé dnes již nevědí o další zradě spojenců na našem národě. I když vlastně, ne,… to byla bratrská pomoc (a taktické zajištění horké hranice mezi Varšavskou smlouvou a NATO…)…

Jen s tou „hadrovkou“ to o rok nevyšlo…

Pro nás příznivce aviatiky však v letošním roce nastává ještě jedno kulaté a zásadní výročí. Před sto lety byly položeny základy československému letectví…

Proto jsme se rozhodli po pečlivém uvážení letošní již 4. ročník střeleckého klání „Vzpomínka na Regiho Schamse“ pro žáky 7. ročníků základních škol, kromě již tradiční pocty všem československým a českým válečným veteránům, vyhlásit též jako neoficiální Mistrovství České republiky ke 100 letům československé aviatiky…

Vedlo nás k tomu hned několik důvodů, tedy krom výše uvedených. Předně, dle doručených přihlášek, očekávali jsme rekordní účast týmů. Z celé České republiky, podotýkám. Dále přislíbilo pomoc s organizací několikero spřátelených spolků, včetně Českého svazu letectví, spolku Letci Žatec, Military Experience, MiG 21 MF/N Restoration Group a dalších…

Právě z důvodu nahlášeného počtu závodníků rozhodli jsme se taktéž závod nepřipravit na tradičním místě – střelnici ve Dvorech u Nymburka. Jednoduše bychom se tam nevešli, a pakliže ano, asi bychom nestihli vše odstřílet v nějakém rozumném čase. Nicméně se po domluvě s paní ředitelkou Flachsovou ze ZŠ T. G. Masaryka v Milovicích našla náhradní varianta. Tato byla po místním ohledání posvěcena i Městskou policií, přeci jenom jsme tuto variantu raději konzultovali. Mno,… a mohlo se začít!…

Teď se jen modlit, aby vydrželo i počasí…

(Kliknutím na obrázek tento i další otevřete je v novém okně a větším rozlišení…)

Poslůchaj, ty tam nahoře,… co? Aspoň na chvilku, že by nepršelo…

Ten nahoře nás však napínal až do posledního okamžiku. Ještě ve chvíli, kdy střelci, pomocníci a hrající kapitáni, plus několik čestných hostů nastupovalo na schodišti před hlavním vchodem do budovy ku slavnostnímu zahájení, neměli jsme stoprocentní jistotu, jestli se bude závod konat venku nebo na podkrovní cvičné školní střelnici…

Zazněl uvítací proslov a krátký briefing, účastníci byli poučeni, kde se budou nalézat jednotlivá stanoviště – střeliště, beseda o bojové medicíně, beseda o létání, včetně obřího exponátu… Kamarádi ze Žatce byli instruováni, kudy a jak do Milovic,… bohužel se díky dopravní nehodě a následující zácpě na dálnici poněkud zdrželi…

A pořád pršelo…

Pak ale nastoupila Adélka, by „zahrála na hudební nástroj“ a tím celé klání oficiálně zahájila…

BŮŮŮŮŮŮŮŮM!!!

A přestalo pršet…

Nyní trošku odbočím. Je totiž potřeba poděkovat všem, kdo přispěli ku zdárnému konání tohoto klání. Předem upozorňuji, že nebudu všechny sponzory a partnery jmenovat podle důležitosti či velikosti příspěvku. Nebylo by to spravedlivé. Všechny příspěvky, finanční i hmotné, stejně tak jako veškerá podpora, byly stejně důležité. A díky všem jmenovaným podařilo se v letošním roce nashromáždit velice zajímavé ceny pro vítěze

Tedy, dovolujeme si tímto vyjádřit veliký a upřímný dík níže uvedeným subjektům, organizacím, spolkům a jednotlivcům:

K závodu samotnému…

Tento sestával pro každého z celkem 57 střelců ze dvou disciplín – 10 ran na kulatý mezinárodní pistolový terč, 10 ran na terč York. Obé na vzdálenost cca 10 metrů, přičemž terče byly patřičně zmenšené. Poloha vleže, samozřejmě…

Každý z účastníků vydal ze sebe maximum, aby dosáhl co nejlepších výsledků. Někomu se to podařilo, jinému méně, to už tak bývá. Nicméně je důležité pochválit všechny za respekt ke svým soupeřům a za to, že je při střelbě nevyrušovali a nerozptylovali. Stejně tak je nutné pochválit všechny dospělé hrající kapitány. I oni sebou ochotně „plácli“ na lehkým deštěm zkrápěné karimatky a celty a přistoupili ke svému výkonu se vší vážností. Ale, konečně, i na ně ve výsledku čekaly zajímavé ceny od výše uvedených partnerů…

A výsledky? S přihlédnutím ke slavnostnímu rázu této akce a k jubileu, díky němuž byla tato poprvé vyhlášena jako Mistrovství České republiky, rozhodli jsme se ocenit závodníky v těchto kategoriích: jednotlivci ve školním kole (tedy tři nejlepší střelci z každé školy…), jednotlivci – chlapci, jednotlivci – dívky, kapitáni, týmy…

Není zde místo vyjmenovávat vítěze ve školním kole ani celkové výsledky všech. Tyto budou k nalezení v tabulkách na webových stránkách a facebookových profilech zúčastněných subjektů. A věřte, že mnohdy byly tyto výsledky i velice těsné. Nicméně hlavní kategorie, a tedy i držitele titulu mistr České republiky, uvést musíme a uděláme to s velkou radostí…

Jednotlivci – chlapci:

1. místo – Josef Bonka (Poděbrady)

2. místo – Daniel Bodanský (Poděbrady)

3. místo – Vojtěch Grzesik (Lysá nad Labem)

Jednotlivci – dívky:

1. místo – Lucie Makovská (Poděbrady)

2. místo – Lucie Ipserová (Poděbrady)

3. místo – Romana Čadková (Lysá nad Labem)

Kapitáni:

1. místo – Jiří Vostrovský (Lysá nad Labem)

2. místo – Monika Szabóová (Poděbrady)

3. místo – Jan Doležal (Milovice)

Ve zvláštní kategorii „Šéfová“ vybojovala po lítém a těsném boji:

1. místo – Lada Flachsová (Milovice)

Týmy:

1. místo – ZŠ T. G. Masaryka Poděbrady I. (Bodanský, Bonka, Bébr, Makovská Petrželková)

2. místo – ZŠ B. Hrozného Lysá nad Labem (Kulvejtová, Čadková, Wolfová, Touš, Cáska)

3. místo – ZŠ T. G. Masaryka Milovice III. (Kačalová, Pavelková, Vrba, Trnka, Zumr)

Všem vítězům velmi gratulujeme! A účastníkům děkujeme, že neváhali přijet a s odhodláním se pustit do soupeření na poli střeleckém. A to i přes místy skutečně bojové podmínky a rozmary počasí. Z tohoto hlediska jste morální vítězové všichni…

Speciální poděkování dovolujeme si pak vyslovit paní Ivetě Pelcové, ředitelce školní jídelny v Milovicích, za nasycení a napojení hladových závodnických krků…

Dále paní učitelce Kačce Brynychové a paní učitelce Monice Szabóové za podstatnou, vpravdě zásadní, výpomoc při počítání a zapisování výsledků…

Panu učiteli Janu Doležalovi, Adélce Krupkové a mjr. Františku Blahoutovi za pomoc s organizací na palebné čáře…

Kolegům Martinu Polákovi z Military Experience a Jiřímu Kropáčkovi za čestnou stráž u té nejkrásnější vlajky na světě a kontinuální besedu o bojové medicíně pro ty, kdo zrovna nestříleli…

Kolegům a kamarádům Martinu Ševčíkovi a Tomáši Modlíkovi z MiG-21 FM/N Restoration Group, za úžasnou ukázku a možnost nahlédnout do kabiny skutečné stíhačky, která přes 40 let bránila československé a české nebe…

A těch kamarádů, co na jednadvacítkách létalo! Mezi nimi i jeden z čestných hostů akce, mjr. Jaromír Rychtařík, který s dětmi a kolemjdoucími mohl pohovořit o létání jako takovém, a to nejen na MiGu-21, ale také na MiGu-29…

Majdě Tymešové za neúnavné pobíhání po všech štacích s fotoaparátem…

A samozřejmě paní ředitelce Ladě Flachsové ze ZŠ T. G. Masaryka v Milovicích, že vůbec bylo možné celou tuto akci uspořádat a provést na pozemku školy a že to všechno přežila. A že byla pro účastníky k dispozici klubovna a počítačová učebna, kde se mohli všichni postupně prostřídat…

A na závěr to největší poděkování – Petře Schamsové, hostu nejčestnějšímu. Patronce závodu, bez níž si jej už nedovedeme představit…

Fotogalerie – Pytlák…

Fotogalerie – Majda Tymešová…

Fotogalerie – Monika Szabóová (+ děti z Poděbrad)…

Fotogalerie – Stanislava Pajrová (+ děti z Čachovic)…

Fotogalerie – Lada Flachsová, Jan Doležal (+ děti z Milovic)…

Fotogalerie – Míra Rychtařík…

Další obrázky snad budou přibývat, doufáme, že pošlou i ostatní. Poté přibude i odkaz na stažení celého balíčku všech fotografií najednou…

Přátelé, kamarádi, kolegové, milé děti, bylo nám velkou ctí. Pevně doufáme, že jste se všichni bavili a že díky Vám bude tento závod moci pokračovat i v dalších letech. Tady nebo jinde, to už záleží na možnostech a dohodě. Každopádně ve stejném duchu a v hluboké úctě k těm, jimž je závod věnován – československým a českým válečným veteránům a letcům…

O autorovi Pytlak

Nec diem, nec horae...

Další články

Vietnamský Top Gun

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

CAPTCHA *