Home / Aktuality / Vlčí máky III.

Vlčí máky III.

Cyklovýlet, v neděli 10. listopadu, tedy letos možná poslední, na zajímavé místo. Místo posledního odpočinku  vojáků.  V roce 1797 městská rada v Českých Budějovicích za souhlasu vojenské správy založila vojenský hřbitov na jižním okraji města. Hřbitov se nalézal v dnešní ulici Plavská, na ploše parčíku za současnou zastávkou MHD „U Jižní zastávky“ – půdorys tvaru obdélníka, 50 na 30 m.

Zeď hřbitova byla z vnitřní strany lemována 23 javory. Hrobová místa byla téměř naplněna v průběhu 1. světové války, nastal tak problém s pohřbíváním vojenských osob. Později bylo vlivem této skutečnosti založeno vojenské oddělení hřbitova U sv. Otýlie. Na hřbitově na Plavské bylo však pohřbíváno i nadále, v období První republiky a druhé světové války. Pravděpodobně byly rušeny staré vojenské hroby, na jejichž náhrobcích se nedochovala jména pochovaných vojáků. Ve starších dobách se nad hroby tyčily železné kříže, za první republiky kamenné a německá armáda za druhé války používala kříže dřevěné. O hřbitov se starali vojáci, nikoliv civilní pracovníci.

Poslední velká vlna pohřbívání proběhla na konci druhé světové války, kdy zde mrtvé pohřbívala německá branná moc. Jednalo se  o vážně zraněné německé vojáky, kteří zemřeli v budějovické vojenské nemocnici po transportu z fronty. Pro tato účely však záhy hřbitov nestačil a tak bylo na podzim 1944 založeno nové vojenské oddělení (dnes na centrálním hřbitově u sv. Otýlie), kde do května 1945 spočinulo 160 německých vojáků. Po druhé světové válce zažil hřbitov na Plavské již jen několik pohřbů. Roku 1957, při stavbě kasáren pohraniční stráže na druhé straně ulice Plavská, bylo rozhodnuto o zrušení vojenského hřbitova. Došlo ke stržení obvodové zdi, odstranění centrálního kříže a všech náhrobků a k zarovnání terénu. Později byla plocha bývalého hřbitova parkově upravena. Nepodařilo se vypátrat žádný oficiální záznam o tom, že byly ostatky vojáků pietně exhumovány.

Roku 1938 byli na vojenském hřbitově pochováni také dva vojáci, kteří položili život při obraně vlasti v boji se sudetoněmeckými povstalci.  Antonín Mejzlík – ženatý, otec jednoho dítěte.  28. září vyslán s cyklistickou rotou do pohraničí, smrtelně zraněn 30. září 1938 při dobývání Vyššího Brodu, obsazeného henleinovci. Druhým hrdinou je František Stanek, 2. října 1938 padl u Omlenic u Kaplice v boji s Freikorpsem.

.

Podklady pro text: Jan Ciglbaurer (amatérský badatel, nadšenec)

 

Pietní akt – malý výlet za cílem připomenutí památného a pietního místa v Českých Budějovicích, vlčí máky vyrobily holčičky Nevrklovy.

Učit děti znát historii naší země je složité, ale důležité.

 

Fotogalerie…

 

V blízkosti bývalého hřbitova vyrostla nová místa, bytové jednotky s nadstandartním vzezřením, ale plocha parku, ve stínu javorů a dalších listnatých stromů, působí poklidně  a pietně. Jako místo smíření. Spočívají zde ostatky rozdílných duší, které stály na různých stranách roztodivných člověčích konfliktů. Čest jejich památce.

 

Nevrklová Jana

O autorovi Pytlak

Nec diem, nec horae...

Další články

Zase za Láďou…

Včera cestou z Venkova zastavil jsem se zapálit svíčku na pomníčku por. Ládi Klimka. Sice …

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

CAPTCHA *