Home / Starý pilot / Precese

Precese

Precese8248

Tuto vzpomínku musím uvést jednou definicí a dvěma vysvětlivkami.
Precese je fyzikální pojem – vlastností rotujícího gyroskopu na jehož osu působí vychylující síla, je    vznik snahy gyroskopu o srovnávání vektoru momentu hybnosti setrvačníku s vektorem  momentu působící síly. (

Vrtulový letoun stojí obvykle na 3 bodech (podvozek a ostruha= zadní malé kolečko). Podélná osa letounu není rovnoběžná s povrchem zemským nýbrž směřuje přídí vzhůru. Při startu musí letoun nabrat  na 3 bodech rychlost dostatečnou k ovládání kormidel, pak musí pilot potlačením kniplu zvednout ocas letounu a na dvou bodech dále nabírat rychlost dostatečnou k odlepení od země. Při zvedání ocasu letounu se mění rovina rotace vrtule  jinými slovy působí se vychylující silou na osu gyroskopu , vzniká precese a letoun má snahu uhýbat z přímého směru.

Letecký výcvik probíhal obvykle ve třech stupních. První stupeň- elementární, na lehkých jednoduchých letounech. Druhý stupeň – pokračovací, těžší, s již vyzbrojenými letadly. Třetí stupeň – bojový výcvik – na bojových letounech.

Vzpomínka.
Mezi naší skupinu pilotů pokračovacího výcviku byl zařazen mladý, fyzicky zdatný, uvědomělý a ukázněný příslušník politického oddělení. Říkali jsme mu „politruk“. Na rozdíl od ostatních pilotů, kteří již měli elementární výcvik za sebou, u politruka bylo kompetentními osobami rozhodnuto vzhledem k jeho mimořádným vlastnostem přeskočit elementární výcvik a začít rovnou výcvik pokračovací. Bylo řečeno, že on to určitě zvládne. Byl to docela dobrý kluk. Vycházeli jsme s ním kamarádsky, bez problémů. Jeho nepříjemnou vlastností byly časté socialisticky uvědomělé poznámky. Absolvoval urychlený výcvik se zvýšeným počtem vývozů a chystal se na samostatný let. Byl podzim a začínalo se mluvit o Vánocích, ke kterým měl on negativní vztah a nazýval je „Buržoazním přežitkem“. Nebyli mezi námi žádní náboženští fanatici, ale na Vánoce se většina z nás Těšila

Měli jsme denní létání za pěkného počasí. Někteří piloti byli ve vzduchu, zbytek pilotů seděl v tzv. čtverci ( čtvercový prostor kde byly všechny potřebné věci k létání, např. padáky, svačiny a další věci.) Politruk ukončil poslední vývoz a šel na první sólo. Počasí bylo velmi příznivé. Povídali jsme si ve čtverci a po očku sledovali politruka. Nastoupil do svého sóláku a požádal o spuštění motoru.  Nahodil a pomalu roloval na start. Na startu zastavil, udělal vzorně důležité úkony a požádal o start. Dostal povolení a začal startovat. Plný plyn dal rychleji, než bylo zvykem. Letoun se rychle rozjížděl a brzy nabral rychlost potřebnou k potlačení kniplu. Potlačil moc rychle. Změna roviny rotace vrtule způsobila rychlé a značné vybočení ze směru startu.

Naše letiště byla travnatá plocha cca 2km dlouhá a cca 800 až 1200 metrů široká. Podél delší strany letiště se vinuly dvě komunikace, okresní silnice a železnice. V jednom místě tvořila silnice zatáčku a byla docela blízko okraje letiště. Při létání se k této straně nikdo nepřibližoval. Při startu politruka však nastala napínavá situace. Při potlačení si neuhlídal směr. Letoun začal rychle vybočovat ze směru.  V několika vteřinách došlo k vybočení 30 až 40 stupňů do leva a letoun se za stálého vybočování řítil k okraji letiště, k místu kde byla silnice nejblíže. Po silnici shodou okolností přijížděl obvykle plně obsazený autobus.  Letoun a autobus se řítily proti sobě. Stresová situace nás všechny zvedla ze země.  Stáli jsme jak solné sloupy a očekávali hrůzné divadlo, zatímco řídící létání řval nepřirozeným, přeskakujícím hlasem: „Stáhni plyn, stáhni plyn, brzdi, stáhni plyn, brzdi!“ Letoun a autobus se k sobě rychle blížily. Pilot se marně snažil ovládnout letoun a rychlé pokračující zatáčení způsobilo směrové minutí autobusu a hlavní nebezpečí ve vzniklé situaci pominulo. Zůstávalo ještě nebezpečí vyvrácení podvozku vlivem odstředivé síly při rychlém zatáčení. Letoun se ale zatáčením odbrzdil a při snížené rychlosti ustalo i zatáčení. Pilot dokončil svůj start o 180 stupňů do protisměru. Pomalu doroloval na stojánku, vypnul motor, vystoupil z letounu a přišel do čtverce. Po prožitém stresu bylo ve čtverci hrobové ticho. U naší skupiny jsme měli jednoho leteckého instruktora, jehož vlastností byla drsná, přímá řeč. Po chvíli ticha nahlas promluvil a řekl:
“ Hele, politruku, jestli se chceš dožít toho buržoazního přežitku Vánoc tak se na to lítání vyser.“ Stres z nás spadl a čekali jsme, až se sebere řídící létání, aby nás přišel pojebat. Nevím, jaká opatření byla přijata z vyšších stupňů, ale politruk už mezi nás nepřišel a bylo nám ho docela líto. Chyběl mu elementární výcvik, určitě by to byl dobrý pilot.

 

Jan Hans Voráč

O autorovi Frankie

Další články

Z.Kadlec – Ložisko za půl milionu

Z.Kadlec – ložisko za půl milionu

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

CAPTCHA *