Home / Mladý pilot / Cvičení Štít ´84 očima gen.Gombíka

Cvičení Štít ´84 očima gen.Gombíka

Hlavnou  udalosťou  roku  1984  v armáde  bolo  spojenecké  cvičenie  Štít  84  so záverečným ceremoniálom a vojenskou a leteckou prehliadkou na letisku Žatec. A práve o tomto pamätnom závere by som sa chcel zmieniť.

Záverečný ceremoniál konca cvičenia Štít 84 bol za účasti najvyšších štátnych predstaviteľov  ČSFR  vrátane  prezidenta  Husáka  a  ministrov  obrán  štátov Varšavskej  zmluvy  na  čele  s ministrom  obrany  ZSSR  maršalom  Ustinovom. Zlatým  klincom  na  celom  ceremoniále  bol  hromadný  štart  72  lietadiel v enormne krátkom čase 7 minút 20 sekúnd. Celému tomu predchádzali výpočty a  nácviky,  ktoré  boli  veľmi  zaujímavé  a  chvíľami  dramatické.  Napríklad  6 lietadiel MiG-21PFM štartovalo z rolovacej dráhy a pred hlavnou tribúnou boli vo  vzdialenosti  asi  10  metrov  vo  výške  asi  30–40  metrov,  samozrejme s motorom na plnú forsáž, takže hluk dosahoval asi 180 dcb. Museli sa dodať protihlukové sluchátká, aby nám naši predstavitelia neohluchli. Štartovalo sa i zo  záložného  trávnatého  pásu,  zo  štartovky  (MiG-23ML  1.  slp)  a  čo  bolo najzaujímavejšie, ale i najriskantnejšie – z hlavnej dráhy sa štartovalo proti sebe!

Krátko vysvetlím: keď sa jedna štvorica odlepovala od dráhy, tak ďalšia štvorica v opačnom smere už zachádzala na dráhu a z chodu štartovala. Do generálky to ale fungovalo ešte lepšie – to na dráhu zachádzali štvorice lietadiel proti sebe a štartovali,  takže  z tribúny  to  bolo  úplne  super  –  jedna  štvorica  bola  vo  výške okolo 20 metrov a proti nej sa už odlepovala od zeme ďalšia štvorica…

Všetko fungovalo presne na sekundy. Keď to ale uvidel pri generálke vtedajší veliteľ letectva generálporučík Remek, zhodnotil to asi takto:  „Chlapci, veľmi pekne ste to vymysleli a nacvičili, ale už mi nikdy nepredvádzajte tie štarty proti sebe  –  to  už  nechcem  vidieť,  takže  do  večera  to  všetko  prerobíte!“  Tak  sme všetko prepočítali a tým sa nám práve natiahol čas na tých 7 min út 20 sekúnd; dovtedy to bolo 6 min út 10 sekúnd Ale i tak je to dodnes svetové unikum a takúto akciu už nikto nedokáže zorganizovať a uskutočniť.

Štefan Pišta Gombík

O autorovi Frankie

Další články

Oldřich Pelčák pro Flyin Revue v Mig-21 MF

Oldřich Pelčák pro Flyin Revue v Mig-21 MF

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

CAPTCHA *