Home / Aktuality / Československá křídla 1918-2018, akce ke 100. výročí založení čsl. letectví.

Československá křídla 1918-2018, akce ke 100. výročí založení čsl. letectví.

Vzhledem k mezinárodnímu dosahu námi připravované akce jsme nakonec zvolili název akce, která se na počest stého výročí založení československého letectví uskuteční jako „Československá křídla 1918-2018“.
Zde je úvodní slovo k připravované publikaci:
Vážení letečtí přátelé,
V letošním roce uplyne 100 let od založení československého letectví. Je to výzva k bilancování.
AEROTEAM, spol. s r.o. Vsetín (dříve PROPAGTEAM) se již 30 let věnuje propagaci československého a později i českého letectví. Již v září 1990 uspořádal Aeroteam ve Vsetíně výstavu „Bitva o Británii“, která pak putovala po republice, aby připomněla pomoc našich pilotů při obraně Británie. Byla to především zásluha Ludvíka Klímka, který i před rokem 1989 udržoval kontakty s mnoha našimi vojenskými piloty, kteří bojovali především v Anglii. Populární mezi příznivci letectví byla také řada plakátů vojenských letadel československého letectva, kterou jsme vydávali ve spolupráci se známým leteckým fotoreportérem Václavem Juklem. Řada dalších aktivit v oblasti letectví i modelářství firmy Aeroteam je většinou známá všem příznivcům letectví a modelářství.
V letošním významném roce vznikla díky firmě AEROTEAM myšlenka, uspořádat akci „Československá křídla“, v jejímž rámci bude vyhlášena anketa „100 osobností československého letectví 1918-2018“. Cílem ankety je, připomenout ty osobnosti, které se významnou měrou zasloužily o rozvoj letectví v Československu i v zahraničí. Současně je záměrem ankety ocenit ty instituce a organizace, které se zasloužily o rozvoj i vývoj letecké techniky, dopravy i zabezpečení leteckého provozu. Dále chceme ocenit instituce leteckého školství, které vychovávají odborníky v tomto náročném oboru. V neposlední řadě bychom rádi připomněli i ty, kteří se zasloužili o popularizaci a propagaci letectví a rovněž letecká muzea, díky kterým se zachovala řada exponátu a ostatních historických předmětů pro další generace.
Akce „Československá křídla“ se uskutečňuje ve spolupráci s Českým svazem letectví a mediálními partnery jsou vydavatelství Magnet Press, Slovakia, s.r.o a časopis Flying revue.
K tomu, aby akce „Československá křídla“ úspěšně proběhla přispěly dále nemalou měrou další firmy a instituce, bez kterých bychom akci uskutečnili jen stěží.
Naším hlavním partnerem je Český svaz letectví.
Český svaz letectví je profesní organizace, která sdružuje všechna letecká odvětví. Svaz má svoji symboliku a udržuje historický odkaz československého a českého letectví od roku 1918. Hlavním posláním Svazu je zajišťování sounáležitostí leteckých profesí, k nimž patří zejména spoluúčast na výchově mladé generace k vlastenectví a k povědomí o nutnosti obranyschopnosti země jako základní podmínky její nezávislosti a suverenity.
Dále Svaz českého letectví koordinuje spolupráci s ostatními společenskými organizacemi podobného zaměření, s orgány státní správy, s orgány vojenské správy a složek. Spolupracuje rovněž se zájmovými, výrobními a provozovatelskými organizacemi, které mají vztah k letectví. Svaz se rovněž podílí na organizování celostátně významných akcích, k nimž patří právě připravovaná akce ke stému výročí založení československého letectví „Československá křídla“. V čele této organizace stojí plk.v.v. Ing.Oldřich Pelčák jako předseda a plk. v.v. Ing.Václav Vašek jako místopředseda.
Dalšími významnými partnery akce je společnost DSA, a.s. Hradec Králové. Letecké muzeum Metoděje Vlacha v Mladé Boleslavi a řada dalších firem, které postupně představíme.

O autorovi Frankie

Další články

Kouzlo a problémy výškových letů

Kouzlo a problémy výškových letů

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

CAPTCHA *