Home / Starý pilot (page 4)

Starý pilot

Totalitní povídka J.H.Voráče „Lidský exkrement“.

Lidský exkrement   Ranná padesátá léta minulého století byla charakterizována v armádě a speciálně v letectvu významnými změnami. Jednak se obecně očekával vojenský střet dvou společenských systémů a za druhé silný východní vítr přinášel nové způsoby a zvyky vojenského života. Řád A-1-1 byl zrušen a hlavní pozornost naší činnosti, do té doby …

Celý článek »

Ostrá střelba letištního dispečera

Ostrá střelba letištního dispečera   Jeden z pilotů se v době socialismu rozhodl ilegálně opustit republiku. Schoval se v hangáru a společně se svým technikem připravili letoun pro přelet za hranice. Při přípravě letounů na ranní létání příštího dne Arada nahodili a odletěli směr Rakousko. Rozzlobený velitel letectva nechal okamžitě vybavit všechny …

Celý článek »

Návštěva bez zaklepání.

Návštěva bez zaklepání. Nezvykle silné burácení leteckých motorů běžících v režimu „plný plyn“ a nepřetržité křižování noční oblohy několika letouny v bezprostřední blízkosti vojenské základny zvané „Korea“ vzbudilo nejen zvědavost, ale způsobilo stres a dokonce i strach některých obyvatel, žijících ve vesnicích k této základně přilehlých. Obyvatelé těchto vesnic byli zvyklí dlouhá léta …

Celý článek »

Jak jsem létal v akrobatických skupinách

JAK JSEM LÉTAL V AKROBATICKÝCH SKUPINÁCH V srpnu 1953 jsem ukončil letecké učiliště a byl jsem umístěn u 11.slp v Žatci. U sousedního 15. pluku působila tříčlenná akrobatická skupina ve složení Olda Paldus (vedoucí),Míra Křemen a Lolin Burda, velmi často je bylo vidět na obloze při nácvicích, předváděli úžasnou akrobacii …

Celý článek »

Start z hotovosti

                     START   Z HOTOVOSTI Po tvářích mi stékají kapičky potu, nepříjemně mě svědí, na rtech cítím jejich slanou chuť. Stékají dále po bradě a krku. Cítím odpor-ně teplou vlhkost po celém těle, které uvězněno ve výškovém oble-ku je značně přehřáté. Vlhká horká kůže prosí o studenou  koupel. Je  horké  srpnové  odpoledne, …

Celý článek »

Precese

Precese Tuto vzpomínku musím uvést jednou definicí a dvěma vysvětlivkami. Precese je fyzikální pojem – vlastností rotujícího gyroskopu na jehož osu působí vychylující síla, je    vznik snahy gyroskopu o srovnávání vektoru momentu hybnosti setrvačníku s vektorem  momentu působící síly. ( Vrtulový letoun stojí obvykle na 3 bodech (podvozek a ostruha= zadní …

Celý článek »

Desátník aspirant.

Desátník aspirant. Mezi nejdůležitější úkoly stíhacího pluku v etapě zostřených politických vztahů a studené války patřil nácvik rychlého rozptýlení bojových prostředků tak, aby byla zachována bojeschopnost i v případě nečekaného taktického úderu na leteckou základnu atomovou zbraní malé či střední ráže. V praxi to znamenalo rozmístění jednotlivých letek na několik záložních letišť, která …

Celý článek »

Přistání v brambořišti.

Moje cesta pokračovala do Trenčína do pokračovačky na letounech C-2 (ARADO). Čekala mě spousta teorie, předpisů, taktiky a hlavně létání. Vše jsem zvládal úspěšně a bez problémů, až jednoho dne přišel onen smolný den. Dostal jsem pokyn od učitele létání, abych si vzal letoun, který má méně paliva, ale po …

Celý článek »

Potkan v polévce

Potkan v polévce Zdravotní péče o piloty vykazovaná plukovním lékařem byla vzorná. V době epidemií rýmy a chřipky nám při předletové přípravě vytíral krky, mandle a ústa jodovou tinkturou, při obědech kontroloval, zda každý pilot sní stroužek česneku a lžičku medu a zda jsou v jídelně pilotů dodržována hygienická opatření. Jednoho dne jsme …

Celý článek »

Archiv vyprávění Starý pilot

Případ, kdy při mě stálo životní štěstí Jak se hra mariáše změnila v horor Diapozitiv první Jak snadno může dojít k zabití i mezi kamarády Druhý diapozitiv Diapozitiv třetí I. Pepa Kňava Posunutí železniční trati Kbely-Satalice Honem honem Když motor zlobí Pokus o vývrtku Odpadlá kabina na UTI Mig-15 Šťastná …

Celý článek »