Home - Letci Žatec

Přejít na obsah
....................................................................................................................................................................................................
Výzva
všem, kdo se jakkoli zabýváte letectvím
a všem lidem uvažujícím selským rozumem
ve věci bezprecedentní snahy vlády ČR
o likvidaci letiště Plzeň – Líně
Přátelé, kamarádi,
 
už dvakrát (15.11. a 10.12.2022) jsme se sešli v solidním počtu, ale hlavně s důležitými argumenty od všech zúčastněných odborníků z oblasti bezpečnosti, ekonomiky a práva, abychom dali vládě ČR jasně najevo, že nemá ani náznak morální kompetence likvidovat to, co nevybudovala. Už dvakrát jsme dali jejím odpovědným členům v dotčených resortech šanci, aby s vedením Českého svazu letectví jednali jako se slušnými lidmi. Přestože obě akce sledovalo značné penzum masmédií, už dvakrát se ukázalo, že z Plzně do Prahy je to dál než z Grónska do Austrálie, že z Plzně do Prahy prostě není slyšet. Budiž. Proto tentokrát vytvoříme lepší akustické podmínky. Z okrajové části do centra metropole už snad konečně slyšet bude. A kdyby přece jenom i nadále slyšet nebylo, tuto výzvu již zasíláme přímo datovým spojením i na úřad vlády ČR.
 
Sejdeme se:
 
v sobotu, dne 11.2.2023 ve 14.00hod. v Praze, na letišti Ruzyně, u Terminálu 4, proti budově Úřadu pro civilní letectví, před Památníkem letcům, kteří se v srpnu 1945 vrátili z Albionu do osvobozeného Československa.

         Dostavte se opět v dostatečném množství, ať společně s dalšími uznávanými odborníky dáme našim předchůdcům, kteří neváhali nasadit svoje životy za svobodu Československa, jasné poselství o tom, jak nezodpovědně současná vládnoucí garnitura přistupuje k obranyschopnosti Českého státu, když, mimo jiné, chce v rozporu s veškerou logikou smést z povrchu zemského další využitelné, zodolněné letiště, které nikomu a ničemu nepřekáží a pro budoucí obranu národa je navýsost potřebné.
  
        Celá kauza zamýšlené likvidace LKLN v průběhu prvního měsíce roku 2023, ve stínu veškerých předvolebních a volebních emocí, dozajista dozná nesnadno předpokládaný vývoj. Výzva bude znovu publikována v průběhu ledna společně s případnými aktualitami. Proto sledujte obvyklé informační kanály a veškeré informace aktivně předávejte svou cestou:

www.cssl.cz
www.flying-revue.cz
www.inovacerepubliky.cz
 
Dne 22.12.2022                                                                  
S úctou předseda ČsSL
     Václav Vašek     
....................................................................................................................................................................................................
Předletová meteo příprava pro Žatec-Bezděkov
Úvodní slovo V.V.
Návrat na obsah