Home - Letci Žatec

Přejít na obsah
....................................................................................................................................................................................................
Výzva
všem aviatikům České republiky a občanům,
 
kterým není lhostejná arogance vlády při snaze o likvidaci letiště
 
Plzeň – Líně
 
 
Vážení přátelé,
 
již podruhé se na Vás obracím ve věci nezodpovědného záměru aktuální vlády ČR zlikvidovat významné letiště v cizím zájmu.

        Dne 15.11.2022 jsme naším shromážděním na tomto letišti učinili první důležitý krok k tomu, abychom vládě v jejím úmyslu zabránili. Argumenty všech kolegů a kolegyň, kteří vystoupili se svými proslovy, byly natolik konkrétní, výmluvné a věcně podložené, že vláda na ně doposud nenašla, nebo nechtěla hledat, odpověď, jak jsem ji žádal. LKLN reprezentuje pro celý region na západ od Prahy významnou ekonomickou a bezpečnostní lokalitu.

        Bezpečnostní hledisko se dostává do popředí, zejména po zhlédnutí výstupu z velitelského shromáždění dne 22.11.2022. Nejenom armáda, ale i politická reprezentace se v posledních dekádách soustředila především na to, abychom měli armádu trochu akceschopnou pro zahraniční mise. Vedení státu není dlouhodobě připraveno převádět jak vlastní obyvatelstvo, tak i průmysl do podoby válečné ekonomiky. Náčelník Generálního štábu, Karel Řehka, konstatuje:

Aktuálně je třeba realizovat modernizaci armády v celé řadě projektů a vše nemůže zůstat jenom na té úrovni, že jsou doplněny pouze bojové jednotky, přičemž není vytvořen efektivní systém doplňování záloh a úhrady ztrát. Pokud armáda toto nebude mít, pak se nemůže účastnit rozsáhlejšího konfliktu, protože jednoduše nebude mít jak nahrazovat ztráty, které vzniknou na bojišti. A to je mimochodem i otázka schopnosti českého obranného průmyslu a vojenské infrastruktury“.

Alarmující zjištění přeložené do lidské řeči … naše současná armáda není schopna vést vytrvalou bojovou činnost. Nenáleží náhodou LKLN, jako každé využitelné letiště, do strategické bezpečnostní infrastruktury státu pro mobilizační účely? Pokud ne, pak je velení armády zatíženo zásadní systémovou chybou. Jak prezident, premiér a ministryně obrany věrohodně zdůvodní, že otázka bezpečnosti občanů České republiky není kompetenčně postavena nad ostatní, notabene cizí a soukromé, zájmy?
         
Neméně důležité jsou právní souvislosti spojené se zamýšlenou likvidací letiště, jeho ekonomický význam pro celý západočeský region a jeho nemalý celostátní přínos při výchově letecké mládeže. Také tyto oblasti budou konkrétně analyzovány.
         
Nikdo kompetentní z vlády ČR do dnešního dne nenavázal kontakt s vedením Českého svazu letectví (ČsSL), jak znělo poselství ze shromáždění dne 15.11.2022. Prozatím si ještě nemyslíme, že vláda je složena ze samých nekompetentních představitelů jednotlivých rezortů, takže vedení svazu vnímá její mlčení jako výraz pohrdání slušnými lidmi. Proto Vás všechny vyzývám, abyste podpořili odpor proti aroganci vlády svojí účastí na našem příštím setkání. Je naplánováno na den ...

10.12.2022, od 14.00h., na náměstí T. G. Masaryka v Plzni.
         
        Doporučujeme dostavit se s dostatečnou časovou rezervou v zájmu klidné parkovací situace. Pokud bude nutné zveřejnit další provozní informace, sledujte obvyklé informační toky:

 
www.cssl.cz
www.flying-revue.cz
www.inovacerepubliky.cz
 
 
S úctou, dne 24.11.2022, předseda ČsSL, Václav Vašek
Výstup
ze setkání kamarádů a kamarádek od letectva.
 
Dne 15.11.2022 ve 14.30h., se na letišti Plzeň Líně sjelo cca 800 – 1 000 představitelů téměř všech druhů českého letectví, ale i občanů regionu, aby se vyjádřili k záměru vlády České republiky v dohledné době nenávratně zlikvidovat toto letiště. Nepříznivé povětrnostní podmínky zabránily tomu, aby přiletěli další a bylo nás ještě daleko víc. Nedělám si iluze o tom, že činnost Českého svazu letectví (ČsSL) by nebyla už nějakou dobu v řádu měsíců monitorována patřičnými bezpečnostními složkami. Proto jsem přesvědčen, že jsou známy logické argumenty všech, kteří je veřejně přednesli. Proto jsem také přesvědčen, že na této úrovni je dobře známa včerejší výzva vládě ČR, aby navázala věcnou a zákonně podloženou komunikaci s vedením ČsSL ve věci letiště Líně. Všichni zainteresovaní, sledujte trvale tyto informační kanály, dokud nejsou zablokovány jako dezinformační, abyste znali vývoj a mohli včas reagovat na důležité informace, které se budou týkat dalšího postupu.
 
S úctou, předseda ČsSL, Václav Vašek
....................................................................................................................................................................................................
Předletová meteo příprava pro Žatec-Bezděkov
Úvodní slovo V.V.
Návrat na obsah