Něco k Vencově výzvě.

Spousta z nás, běžných občanů České republiky, by se ráda nějakým způsobem vyjádřila, možná i zapojila do dění v té naší "maličké, vesničce střediskové", uprostřed Evropy. Pro někoho je možná na podiv, že do roku 1989 jsem byl hrdý na to, že jsem právě z této malé střediskové obce, protože většina starý systém odsoudila. Za jedno proto, že člověk neměl možnost se podívat do světa, jak se žije jinde, a za druhé proto, že jsme si my obyčejní Češi vždy dokázali poradit a přitom v sobě měli trochu slušnosti a etiky. Po uvedeném roce se někteří z nás včetně mě, vrhli do podnikání v nově vzniklé společnosti, postavené na tržním hospodářství. Začal ostrý boj o "prachy a o koryta" a veškerá slušnost a úcta šla stranou. S tím i hrdost na příslušnost k "malé, vesničce střediskové".

Proto mě článek Venci Vaška zaujal, mám 

...celý článek...

Došková chaloupka jedním dechem.

Jako děti jsme bydlely v doškové chaloupce v Podkrkonoší. Část chaloupky, byla klasická roubenka s doškovou střechou, ve které žila celá naše rodina se spoustou dětí, protože nebyla televize a po večer neměli rodiče nic jiného na práci, než dělat děti. Ale domácí zvířata bydlela ve zděné části chaloupky, protože byla důležitější než my děti, ta se udělat nedala. Bez zvířat by se dalo těžko přežít, bez dětí ano, ty se daly udělat znovu. Podlaha byla nejdřív hliněná, ale později jsme se zmohli na prkennou. Ta byla vždy doběla vydrbaná rejžákem, jak jsme si ji vážili. Za pecí se dalo spát a dvířka od pece, kde pekla mamča pravé makové buchty, byly krásné, vyřezávané z tvrdého dřeva. Okna byla tak malinká, že se místo záclon daly použít kapesníky. Bylo to někdy v roce 1956 a už tenkrát jsme opravdu měli televizi.  Ale tak brzy, že snad ještě ...

...celý článek...

Už nastal ten správný čas?

Představovat se nebudu, již jsem tak v nedávné minulosti ve stručnosti učinil. Bezmála čtvrt roku si říkám, zda už přišel čas, abych se pokusil znovu tak trochu analyzovat společenskou situaci a více méně posoudil, zda je dosud v platnosti

............

............

PS.: Výše uvedenou výzvu jsem na tomto našem webu poprvé publikoval záměrně dne 9. května 2016. Byla tzv. vyvěšena asi tři týdny. Její publikace je opakovaně realizována na vcelku rozšířenou žádost z mnoha míst v ČR i mimo její území.

...celý článek...